Selasa, 16 September 2008

Ruang lingkup dan ilmu penunjang Geografi

1.RUANG LINGKUP GEOGRAFI
Ruang kajian gepgrafi meliputi segala gejala dan proses yang terdapat di permukaan bumi,
baik alam organik maupun alam anorganiknya yang ada kaitannya dengan kepentingan hidup
manusia.Selain itu,kajian geografi juga meliputi persebaran dan keterikatan penduduk di muka
di muka bumi,hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik dan karangka
regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu.Dalam studi geografi,gejala2
yang berkenaan dengan alam organik dan anorganik itu di kaji berdasarkan hal2 berikut

a.Penyebaran dan perkembangannya;
b.Interlasi dan interaksinya, yang berupa:

(1) interelasi antara faktor alam dengan faktor,
(2)interelasi antara faktor manusia dengan faktor manusia
dan
(3)interelasi antara faktor alam dengan faktor manusia yang terrdapat
pada wilayah tertentu di permukaan bumi.

Tidak ada komentar: